ISA Karnataka Office Bearers


Dr. Dhorigol M N
President, ISA Karnataka

Dr. Srinivasalu D
Vice President, ISA Karnataka

Dr. Sripada G Mehandale
Hon. Secretary, ISA Karnataka

Dr. Ananda Bangera
Treasurer


Dr. Gangadhar S B
Editor, KAJ

Dr. Manjula B P
Internal Auditor

Dr. Prakashappa D S
Past President, ISA Karnataka

Dr. Chidananda Swamy M N
Past Secretary, ISA Karnataka