ISA Karnataka Office Bearers

Dr. Ravi R
President, ISA Karnataka
Dr. Manjunath H G
Vice President, ISA Karnataka
Dr. Sriganesh K
Hon. Secretary, ISA Karnataka
Dr. Sudhir V
Treasurer, ISA Karnataka

Dr. Sudheesh K
Editor, KAJ
Dr. Manjula B P
Internal Auditor
Dr. Shivakumar Kumbar
Legal Cell Advisor

Executive Committee members

Dr. Vijayanand S
Dr. Arun Kumar Ajjapa
Dr. Chandrashekhar S
Dr. Nethra S S

Dr. Anil Kumar Ganeshnavar
Dr. Pradeep Dongre
Dr. Shivkumar M C
Dr. Shivanand N V

Dr. Srinivas Kulkarni
Dr. Chandrappa H N
Dr. Henjarappa K S
Dr. Madhumala H R

Ex - Officio Member

Dr. Bala Bhaskar S
President, ISA National
Dr. Rangalakshmi
Org Secretary, PGEXCEL 2019
Dr. Srinivasalu D
Imm Past President
Dr. Sripada G Mehandale
Imm Past Secretary

Dr. Gangadhar S B
Imm Past Editor