Executive Member

Dr. Chandrappa H N
Dr. Shivalingaiah P
Dr. Uday Ambi
Dr. Vinod Hosalli

Dr. Vinod Hosalli
Dr. Nethra S S
Dr. Vijayanand S
Dr. Ramesh Koppal

Dr. Arun Kumar Ajjapa
Dr. Chandrashekhar S
Dr. Sudheesh K
Dr. Srinivas Kulkarni

Dr. Manjunath H G
Dr. Gurulingappa Patil
Dr. Anil Kumar Ganeshnavar
Dr. Pradeep Dongre

Dr. Shivakumar M C
Dr. Shivanand N V